Studii geotehnice

Documentaţiile geotehnice se întocmesc pentru construcţii civile (case, blocuri, clădiri de birouri, şcoli, grădinițe, spitale), industriale (hale, fabrici, depozite, silozuri), agrozootehnice, energetice(centrale eoliene, panouri solare, hidrocentrale), miniere, de telecomunicaţii, edilitare şi de gospodărie comunală (reţele de apă, gaze, canalizare), pentru construcţii de căi ferate, pentru drumuri, sisteme rutiere, aeroportuare, poduri, tunele, pentru construcţii de porturi, şantiere navale şi platforme marine, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice, pentru îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru orice alte categorii de construcţii. De asemenea, documentațiile geotehnice sunt efectuate şi pentru lucrări de îmbunătățire a stabilităţii terenului prin piloţi, ancore sau ziduri de sprijin, pentru depozite de gunoi sau steril sau pentru cariere.

Etapele unui studiu geotehnic:

Pentru a contura mai bine importanța efectuării unui studiu geotehnic prin prisma identificării unui teren bun de fundare sau a unui teren slab de fundare, pe baza proprietăților fizico-mecanice obținute în urma testelor desfășurate în laborator, în continuare, este prezentată relaționarea dintre teren de fundare, infrastructură și variația costului de investiție

 

 

ACTIVITATE DE TEREN: PRELEVARE PROBE

Investigațiile de teren se realizează cu proceduri, utilaje și echipamente specifice după cum se poate  observa din următoarele imagini:

După ce probele au fost prelevate, in situ, urmează a fi transportate în condiții optime spre laboratorul de analize geotehnice, astfel încât proprietățile fizice și mecanice să nu fie influențate.

ACTIVITATE DE LABORATOR AUTORIZAT

Laboratorul de încercări geotehnice are un rol foarte important, respectiv de a prelucra probele de pământ prelevate din teren, oferind informațiile tehnice necesare întocmirii studiului geotehnic. Pentru prelucrarea probelor, GEOSOND IASI are încheiate contracte de colaborare cu laboratoare competitive și autorizate ce au o competență profesională ridicată, utilizând aparatură modernă de un înalt nivel tehnic ce este periodic verificată și calibrată. Garantăm rigoarea tehnică a efectuării încercărilor de laborator în totalitatea exigențelor documentelor de referință și prevederilor legislative.

Laboratorul de încercări în construcții efectuează încercări specifice eliberând rapoarte de încercare corespunzător încercărilor autorizate, în domeniile GTF, astfel:

  • Determinarea umidității (conform STAS 1913/1-82, SR EN 1097-5:2008)
  • Determinarea densității pământurilor (conform STAS 1913/3-76);
  • Determinarea limitelor de plasticitate (conform STAS 1913/4-86);
  • Determinarea granulozității (conform STAS 1913/5-85);
  • Determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale pământurilor cu umflări și contracții mari ( conform STAS 1913/12-88);
  • Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor (conform STAS 1913/13-83);
  • Determinarea materiilor organice. Conținutul de humus (conform STAS 7107/1-76);
  • Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru (conform STAS 8942/1-89);
  • Determinarea rezistenței pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă (conform STAS 8942/2-82).

Toate încercările de laborator mai sus prezentate se realizează în laboratoare GTF autorizate și cu aparatură specifică.

INTERPRETAREA REZULTATELOR ȘI ÎNTOCMIREA STUDIULUI

Modelarea terenului de fundare presupune, în prealabil, crearea unui model geometric al terenului, generarea elementelor finite, condiții de frontieră și generarea calculului urmând a se realiza interpretarea rezultatelor furnizate de aplicațiile software:

GEOSOND IASI oferă soluții viabile și rezonabile din punct de vedere al costurilor, raportate la calitatea serviciilor oferite. Parteneriatele încheiate de GEOSOND IASI cu unitățile de profil acreditate din domeniu permit realizarea unei game foarte mari de investigații geotehnice posibile, oferind certitudinea obținerii rezultatelor tehnico-economice corecte, precum și adoptarea de soluții eficiente pe termen scurt și lung.

Pentru informații legate de serviciile oferite de GEOSOND IASI , în  domeniul prelevare de probe, analize de laborator și întocmire studii geotehnice,  vă stă la dispoziție:

Dr. ing. Adrian—Traian ILIESI

MSc. Ing. Andreea ILIESI

telefon: 0747/213.959,  0742/838.940

mail:  geosondiasi@gmail.com

Contactează-ne

13 + 15 =

GEOSOND IAŞI SRL

0747/213.959 și 0742/838.940

geosondiasi@gmail.com