Servicii complete de geotehnică

Un proiect de succes începe cu un studiu bine făcut.

Realizăm studii geotehnice pentru: 

Construcții civile

Construcții industriale

Construcții agricole

Drumuri

Poduri

Hai să lucrăm împreună!

Proiectul tău este prioritatea noastră

GEOSOND IAȘI oferă soluții viabile și rezonabile din punct de vedere al costurilor, raportate la calitatea serviciilor oferite. Parteneriatele încheiate cu unitățile de profil acreditate din domeniu permit realizarea unei game foarte mari de investigații geotehnice posibile, oferind certitudinea obținerii rezultatelor tehnico-economice corecte, precum și adoptarea de soluții eficiente pe termen scurt și lung.

Suntem o companie înființată în anul 2017 cu scopul de a furniza servicii profesioniste de proiectare geotehnică atât în cadrul unor proiecte simple cât și complexe, finanțate atât din fondurile proprii ale beneficiarilor privați, instituțiilor publice cât și prin intermediul instrumentelor de sprijin financiar nerambursabil ale Uniunii Europene.

ani de experiență în domeniu

proiecte realizate

Lucrări reprezentative:

 • Construire cămin studențesc – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu, nr. 15;
 • Construire stație betoane, amplasare padocuri pentru agregate, platforma betonata pentru depozitare materiale de construcții, clădiri administrative și showroom, amenajare spații parcări auto, racord utilități, organizare de șantier – S.C. POLIVALENT S.R.L.;
 • Lucrări de consolidare alunecare de teren din Satul Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, care afectează drumul sătesc Nicolae Apostol între locuințele fam. Lungu Aglaia și fam. Andone Elena;
 • Construire sediu de recuperare a datelor în caz de dezastru – Disaster Recovery;
 • Intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de construire pentru imobilul situat pe Strada Cernăuți, Nr. 8, Municipiul Suceava, Județul Suceava;
 • Servicii de expertizare pentru tronsonul de Drum Județean DJ134 Fântânele – Vețca – Șoard – intersecția cu DN13C la km 27+100-27+150 și pentru podul situat la km 27+980 în localitatea Șoard, Județul Mureș;
 • Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate – 8 stații pe raza SRCF Cluj-Napoca, Satu Mare, Baia-Mare, Jibou, Dej Călători, Beclean pe Someș, Valea lui Mihai, Carei și Salonta;
 • Consolidare, modernizare, extindere sediu S.T.P.F. Vaslui;
 • Servicii de expertiză tehnică pentru podul de pe DN24A km 45+315 din cadrul DRDP IAȘI.

Întrebări frecvente

Care sunt actele necesare pentru întocmirea unui studiu geotehnic?
 • Certificatul de urbanism;
 • Planul de situație care să conțină curbele de nivel și cotele topografice;
 • Planul de încadrare în zonă.
Este obligatoriu să efectuez studiul geotehnic?

Realizarea studiului geotehnic este impusă prin lege, fiind necesar la obținerea autorizației de construire, iar actul normativ care reglementează conținutul cadrul pentru această documentație este NP 074-2014 „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”.

Studiul geotehnic poate reduce considerabil costurile de realizare ale unei construcţii datorită faptului că, inginerul structurist va realiza o dimensionare optimă a fundaţiilor viitoarei construcții, în concordanță cu proprietățile fizico-mecanice reale ale terenului de fundare.

Nerealizarea studiului geotehnic, conduce fie la supradimensionarea infrastructurii, cu obținerea unui cost final de execuție mai mare cu mii sau zeci de mii de euro, fie la subdimensionarea infrastructurii, cu posibilitatea de dezvoltare a unei stări limită ultimă de tip GEO, STR.

Studiul geotehnic este obligatoriu pentru orice tip de construcție. În altă ordine de idei, realizarea unei investiții (achiziția unui teren în vederea construirii) poate începe cu un studiu geotehnic preliminar, pe baza căruia să se poată face o evaluare preliminară a costurilor totale de investiție.

În cât timp este gata studiul geotehnic?

Durata de realizare a unui studiu geotehnic în condiții optime variază între 15 și 30 de zile calendaristice.

Care este legislația în domeniu?

În etapa de proiectare, execuţie şi exploatare a construcției se respectă prevederile din normativele şi STAS-urile în vigoare, dintre care amintim:

 • SR EN 1997-1:2004 – Eurocod 7: Proiectarea geotehnică Partea 1: Reguli generale;
 • SR EN ISO 14688-1/2004 – Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere;
 • STAS 1242/3- 87 – Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise;
 • STAS 1242/4 – 85 – Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri;
 • NP 074/2014 – Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții;
 • NP 112-2014 – Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață;
 • NP 122-2010 – Normativ privind determinarea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici;
 • NP 125-2010 – Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire;
 • NP 126–2010 – Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari;
 • P 130-99 – Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor;
 • P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismică;
 • STAS 6054/1/1977, privind adâncimea minimă de îngheț;
 • Indicativ CR 1-1-3/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
 • Indicativ CR 1-1-4/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;
 • Indicator Ts/1981, privind categoriile de teren in care se vor executa săpăturile;
 • Normativ C 169/1988 – Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale;
 • Indicativ C56/1985 înlocuit de Indicativ C56/2002 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente acestora;
 • Ghid GE 026-97 publicat în BC 5/1998 (ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi în plan înclinat);

Această enumerare nu este limitativă, ea se va completa cu măsurile impuse de specificul condiţiilor locale de teren.

Cât costă un studiu geotehnic?

Preţul variază în funcţie de tipul construcţiei realizate, de numărul de foraje impuse prin normativ, de suprafața de construit în plan sau de tipul terenului (plan sau în pantă).

Datorită faptului că prețul variază mult de la o situație la alta (suprafața construcției, înclinația terenului, necesitatea analizei de stabilitate, locația amplasamentului, etc.), se face o analiză a documentației pusă la dispoziție de către beneficiar și se stabilește un preț corect pentru ambele părți implicate.

Te invităm să completezi acest formular pentru a primi o ofertă adaptată nevoilor tale.

Trebuie verificare Af pentru Studiu Geotehnic?

Studiu geotehnic trebuie verificat obligatoriu de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Af „Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate”.

Acest lucru este specificat în articolul 1.3 din „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinul nr 1330/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Contactează-ne

14 + 5 =

GEOSOND IAŞI SRL

0747/213.959 și 0742/838.940

geosondiasi@gmail.com